Noice Logo
Buka app
MANUK KUKURUWOK - Cerita Misteri Bahasa Jawa || Alaming Lelembut

MANUK KUKURUWOK - Cerita Misteri Bahasa Jawa || Alaming Lelembut

4 Menit

Tandai selesai
Tambah ke Antrean
Bagikan
Download

4 Juni 2023

Matias dendham banget marang Julius, amarga Julius wis tega ngrudapeksa Maria, bojone nganti tumekaning pati. Wusanane Matias lan Julius gelut rame. Matias kalah kanthi awak kebak tatu.....   Manuk Kukuruwok Dening : Anna Kalawarti Panjebar Semangat No. 24 – 17 Juni 1995   sesarengan sinau bahasa Jawi nguri-uri budaya Jawi   monggo pinarak wonten channel YouTube kulo 'Radio Siaran Jawi' https://www.youtube.com/channel/UC7p--5oCd0AAus1Ey4Xoxaw

Komentar
Lihat episode lain
Buka semua fitur dengan download aplikasi Noice
Kunjungi App